Новий підхід до діагностики та лікування організму людини в цілому

Ваша можливість бути здоровим

     Приватна Наукова Установа Міжнародний Лікувально-оздоровчо-навчальний центр  «Вікторія» протягом 35 років впроваджує в життя та розвиває нові оригінальні методи діагностики та лікування організму людини, що грунтуються на новітніх знаннях таких напрямків медичної науки як «ВЕГЕТАТИВНА  НЕВРОЛОГІЯ» - паспорт спеціальності № 14.01.38 та  «ЛІМФОЛОГІЯ» - 14.01.39.

 

Victoriya >> Діяльність >> Наукова робота

Наукова робота

 Приватна наукова установа Міжнародний Лікувально-оздоровчо-навчальний центр « Вікторія» запрошує усіх бажаючих: студентів,  лікарів - інтернів, клінічних ординаторів, лікарів (без наукового ступеня), аспірантів, кандидатів медичних наук, докторів медичних наук, доцентів, професорів для наукової та науково-дослідної роботи вгалузях: Фізіології, Неврлогії ,Нейрохірургії, Оториноларингології, Пульмонології, Кардіології, Гастроентерології, Нефрології, Імунології, Ендокринології, Ревматології,            Гінекології, Урології, Вегетативної неврології та Лімфології.



 

 

+38 032 238 86 68
Siloncvictoria@gmail.com
Skype:treatment.centre.victoria