Новий підхід до діагностики та лікування організму людини в цілому

Ваша можливість бути здоровим

     Приватна Наукова Установа Міжнародний Лікувально-оздоровчо-навчальний центр  «Вікторія» протягом 35 років впроваджує в життя та розвиває нові оригінальні методи діагностики та лікування організму людини, що грунтуються на новітніх знаннях таких напрямків медичної науки як «ВЕГЕТАТИВНА  НЕВРОЛОГІЯ» - паспорт спеціальності № 14.01.38 та  «ЛІМФОЛОГІЯ» - 14.01.39.

 

Victoriya >> Захворювання і результати >> Інформація про захворювання

Розсіяний склероз

Розсіяний склероз - це хронічне прогресуюче захворювання центральної нервової системи, зумовлене розвитком дегенеративних змін мієлінової оболонки провідних шляхів, що супроводжується повільнопрогресуючою чи блискавичною вогнищевою клінічною симптоматикою. 

Причини виникнення захворювання (етіологія): причини виникнення даного захворювання до сих ір остаточно не відомі. На ризик виникненя даного захворювання впливають: генетичний фактор, зовнішні фактори (місце проживання, навколишнє середовище, кліматичні умови), інфекції, в т.ч. дитячі інфекції як триггери у людей з генетичним фактором, вірус герпесу (типи 1, 2,6; Епштейн-Барр), ретровіруси, аденовіруси (тип 2), аутоімунні реакції. Відіграють роль у розвитку розсіяного склерозу: васкулярна дисфункція, власне дегенеративні процеси у нервовій системі, психологічні та фізичні травми, особливо тривалі стресові ситуації, ендокринні порушення.

Ми думаємо про Розсіяний склероз за умов:

 1. Множинного пораження головного мозку

 2. Хвилеподібного перебігу захворювання: чергування фаз загострення і ремісії у випадру ремітуючого перебігу та коливання швидкості прогресування при прогредієнтній формі захворювання


Критерії верифікації діагнозу Розсіяний склероз:

 • Один з клінічних проявів та мінімум 2 вогнища демієлінізації згідно даних МРТ дослідження
 • Мінімум 2 вогнища демієлінізації, дані  дослідження спинномозкової рідини та зміни викликаних потенціалів (з/без даних трактографії) - діагноз Розсіяний склероз - верифікований остаточно і сумніву не підлягає.

Фактори, що провокують загострення:

 • тривале перебування на сонці та зміна кліматичних умов;

 • гарячі ванни;

 • стресові ситуації;

 • вагітність та пологи

 Клінічні форми розсіяного склерозу:


церебральну - вогнища демієлінізації локалізуються переважно в білій речовині півкуль головного мозку;

- спінальну -вогнища демієлінізації локалізуються япереважно в білій речовині спинного мозку;

цереброспінальну - вогнища локалізуються  переважно в білій речовині головного та спинного мозку;

мозочкову - вогнища демієлінізації локалізуються  переважно в мозочку;

змішану -вогнища демієлінізації локалізуються в усіх вищезазначених структурах головного мозку. 

 • Тріада Шарко
 • Пентада Марбурга
 • Секстада Маркова
як діяти